Kanner léieren 1 Hëllef

All Dag ruffen europawäit Kanner op den 112 un fir no Hëllef ze froen. Wann een de Kanner am Virfeld seet wat si am Fall vun engem Noutfall solle maachen kënne si ganz gutt hëllefen. Eng Etude weist dass wann een Europawait all 12-järegen 1 Hëllef léiert, een iwwer 100 000 Liewe pro Joer ka retten. Herrjeff.lu huet jorelaang Erfarung an der Formatioun vu Kanner ab 8 Joer. Gär komme mir och an deng Schoul, Maison Relais oder Verain.

Den C4 aus der Grondschoul vu Schieren (2023)

Den C4 aus der Grondschoul vu Schieren (2023)

Den C4 aus der Grondschoul vu Schieren (2023)

Den C4 aus der Grondschoul vun Itzeg (2023)

Den C4 aus der Grondschoul vun Itzeg (2023)

Den C4 aus der Grondschoul vun Itzeg (2023)

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.