Kannernoutfäll an der Schoul Grevels

 Och d’Léierpersonal vum Schoulcampus Nei Brasilien hu mat hire Kolleege vu Grousbous geléiert wat een am Noutfall muss maachen. An och dës Formatioun war intressant, léierräich an awer och flott a lëschteg.

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.