Froo: Muss ech eppes an de Cours matbréngen?

Äntfert :

Ausser Loscht eppes ze léieren brauch een näischt mat ze bréngen. Eppes klénges fir ze schneeken an ze drénken ass natierlech net vu Muttwëll! 

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.