Iwerbleck fun den Publizeierten Kursen.

Wellkomm Jeff

1 Hëllef am C4 zu Iechternach - ee flotten Dossier vun der Classe Hermes / Tarantini

1 Hëllef-Trousse mat « Dono » vu Woltz, emgem Atelier d’Inclusion. Ee Grousse Merci geet un den Atelier Pesch vu Kaerjeng!

Cours fir d’Wonschkutsch a Special Olympics

1 Hëllef am LRSL

Kannernoutfäll an der Schoul Grevels

Verschidde Fotoen

1 Hëllef an der Zwergewiss zu Felen

1 Hëllef bei der LASEP

Merci fir de Merci

1 Hëllef bei der Jeeërfederatioun

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.